SCA 2023 Team info

English below | SCA rules 2023

Beste teams,

We zijn verheugd om jullie te verwelkomen op de aankomende SCA BBQ-wedstrijd! Hieronder vind je een overzicht van de verschillende categorieën waarin je kunt deelnemen.

Single Steak SCA: Dit is de belangrijkste categorie van de wedstrijd en draait om het bereiden van een perfecte steak. Zorg ervoor dat je je beste grillvaardigheden inzet en dat je de juiste kruiden gebruikt om de perfecte smaak te creëren.

Double Steak SCA: Dit is een categorie waarin je twee steaks moet bereiden in plaats van één. Het is een uitdaging om beide steaks perfect te krijgen, dus zorg ervoor dat je tijd goed verdeelt en een consistente smaak creëert voor beide steaks.

Anything with Bronckhorster bier: In deze categorie draait het allemaal om het gebruik van Bronckhorster bier in je gerecht. We moedigen je aan om creatief te zijn en het bier op een unieke manier in je gerecht te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan een marinade of saus met het bier als ingrediënt.

Grilled Cheese: Dit is een categorie waarin je je grillvaardigheden kunt laten zien zonder vlees te gebruiken. Gebruik je favoriete kaas en voeg eventueel wat groenten of andere ingrediënten toe om een smakelijke gegrilde kaas te maken.

Dessert: Deze categorie is een geweldige manier om de wedstrijd af te sluiten met een zoet hoogtepunt. Laat je creativiteit de vrije loop en maak een dessert dat de juryleden zal verrassen en verleiden.

We willen ook graag aandacht besteden aan het feit dat de energieprijzen de laatste tijd flink zijn gestegen. Om ervoor te zorgen dat alle teams voldoende stroom hebben om hun apparatuur te gebruiken, zullen we een aggregaat huren. Als je als team gebruik wilt maken van stroom, is het belangrijk om de energiebijdrage erbij te bestellen. Dit is een kleine bijdrage, maar het helpt ons om de kosten van het aggregaat te dekken en ervoor te zorgen dat alle teams de stroom krijgen die ze nodig hebben.
Let op: het is niet toegestaan om zonder de energiebijdrage gebruik te maken van de stroom, ook niet via een haspeltje van je buurman. Dit kan leiden tot overbelasting van het aggregaat en kan gevaarlijk zijn voor jouw apparatuur en die van andere teams. We willen ervoor zorgen dat alle teams veilig en zonder problemen kunnen deelnemen aan de wedstrijd, dus we vragen iedereen om zich aan de regels te houden en de energiebijdrage te betalen om stroom te kunnen gebruiken.
We hopen dat dit duidelijkheid schept over de energiebijdrage en de rol van het aggregaat. Als je nog vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

We kijken er naar uit om jullie allemaal te zien op de wedstrijd en wensen alle teams veel succes!

Tijdschema:
11:00 Team meeting en uitzoeken steaks
12:00 Judge meeting
13:00 Grilled cheese turn in
14:00 1e steak turn in
15:00 A/W Bronckhorster beer turn in
16:00 2e steak turn in
17:00 Dessert turn in
18:00 Prijsuitreiking

Schrijf je snel in via deze link


Dear teams,

We are excited to welcome you to the upcoming SCA BBQ competition! Below you will find an overview of the different categories in which you can participate.

Single Steak SCA: This is the main category of the competition and focuses on preparing a perfect steak. Be sure to use your best grilling skills and use the right seasonings to create the perfect flavor.

Double Steak SCA: This is a category where you have to prepare two steaks instead of one. It’s a challenge to get both steaks perfect, so make sure you distribute your time well and create a consistent flavor for both steaks.

Anything with Bronckhorster beer: In this category, it’s all about using Bronckhorster beer in your dish. We encourage you to be creative and incorporate the beer in a unique way in your dish. For example, consider using it as a marinade or sauce ingredient.

Grilled Cheese: This is a category where you can showcase your grilling skills without using meat. Use your favorite cheese and add some vegetables or other ingredients to make a tasty grilled cheese.

Dessert: This category is a great way to end the competition with a sweet highlight. Let your creativity run wild and make a dessert that will surprise and tempt the judges.

We would also like to draw attention to the fact that energy prices have risen sharply lately. To ensure that all teams have enough power to use their equipment, we will rent a generator. If your team wants to use electricity, it’s important to order the energy contribution. This is a small fee, but it helps us cover the cost of the generator and ensures that all teams get the power they need. Please note: it’s not allowed to use the electricity without ordering the energy contribution, even through a neighbor’s extension cord. This can lead to overloading of the generator and can be dangerous for your equipment and that of other teams. We want to ensure that all teams can participate in the competition safely and without problems, so we ask everyone to follow the rules and pay the energy contribution to use electricity. We hope this clarifies the energy contribution and the role of the generator. If you have any questions, please feel free to contact us.

We look forward to seeing all of you at the competition and wish all teams good luck!

Schedule:
11:00 Team meeting and steak selection
12:00 Judge meeting
13:00 Grilled cheese turn in
14:00 1st steak turn in
15:00 A/W Bronckhorster beer turn in
16:00 2nd steak turn in
17:00 Dessert turn in
18:00 Awards ceremony

Register by following this link

De waardering van www.smokeenbbq.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 10.0/10 gebaseerd op 8 reviews.